Presentació

Esporles

La realitat d'un projecte col·lectiu de poble compromès socialment

Esporles és un poble viu, amb un comerç local i uns serveis productius i variats i on es pot gaudir d’una vida cultural, associativa i esportiva rica i diversa.

És una població que té com a eix central les persones, els seus interessos i les seves necessitats. L'atenció social als seus ciutadans és prioritària i per dur-la a terme disposa de serveis de qualitat i sense massificacions.

Una altra vessant destacada és la manera de fer participativa dels esporlerins i esporlerines i l'existència d'espais de participació ciutadana. Hi ha un abundant teixit associatiu, grups de persones que han unit esforços per dur a terme labors com millorar el medi ambient, donar a conèixer l’entorn natural, promoure l’esport, dinamitzar la cultura, cuidar el patrimoni i les tradicions, protegir els animals, etc.