Soib Reactiva

Programa de contractació pública adreçat a Ajuntaments i Consells Insulars de persones desocupades a causa de la crisi econòmica de la COVID 19, o desocupats de llarga durada. La iniciativa finançada 100% pel SOIB ofereix 13 contractacions de 4 mesos a persones desocupades.

- Contacte: Elisa Cabrer. 971611556. ecabrer@esporles.cat

reactiva

pp