Escoleta municipal

EIEL  D’ESPORLES

C/ Mossèn Alcover, 07190 Esporles

Tlf: 971 61 11 35

 

L’ Escoleta Municipal d’Esporles ve guiada per un Projecte Educatiu amb uns objectius, continguts  i metodologia basats en el currículum marcat per la Conselleria d’Educació.

L’Equip d’Atenció Primerenca és un servei psicopedagògic de la Conselleria d’Educació. Setmanalment aquest grup de professionals acudeixen al nostre centre per fer acompanyament a les educadores, suport a l’alumnat i atenció a les famílies.

Trets d'identitat

 • Ensenyament en català (potenciar l’estimació i respecte per la nostra llengua).
 • Imatge d’infant capaç.
 • Línia aconfessional i de ple respecte a totes les creences.
 • Arrelada al medi físic i social i transmissora de la cultura com a part de la nostra identitat històrica.
 • Regida pel principi de coeducació, pluralisme i valors democràtics.
 • Pedagogia activa (recollir les vivències i els interessos dels infants per tal de  reconvertir-los en motiu d’exploració, coneixement i enriquiment).
 • Atenció a la diversitat.
 • Comunicació i diàleg continu amb les famílies.
 • Educació integral.
 • Valors fonamentals de respecte a la vida.

Horari

 • De 8h a 9 hores. Guarderia matinera
 • De 9h a 9.30 hores. Arribades
 • De 9h a 15.30 hores. Horari lectiu.
 • A les  12h  hores. Recollida dels infants que no queden a dinar.
 • De 13h a 13.30 hores. Recollida dels infants que no queden a descansar al centre.
 • De 15h a 15.30 hores. Recollida dels infants.

Calendari escolar

Segons el Calendari de la Conselleria d’Educació, de setembre a juny.
El mes de juliol es fa ”Escoleta d’estiu”. L’escoleta durant aquest mes ofereix el mateix horari que la resta del curs, es fan noves agrupacions amb els infants que venen durant aquest mes i es realitzen jocs d’aigua setmanals. Durant aquest mes hi ha la possibilitat de que l’infant vengui per dies i el  pagament també es comptabilitza per dies.

Durant el mes d’Agost l’escoleta roman tancada.

Inscripcions

Segons Procés de Matricula de la Conselleria d’Educació. Normalment entre el mesos d’abril i maig (recomanam cridar al centre abans de les vacances de Pasqüa per confirmar dates).

 

Procés d’adaptació

L’inici escolar de l’infant al centre o període d’adaptació es fa de manera esglaonada i progressiva, poc a poc va augmentant el temps d’estada de l’infant al centre a mida que va establint els vincles i seguretat necessària per estar més tranquil o tranquil·la. Es va adaptant aquest període  al ritme de cada infant i de la disponibilitat i necessitats de la seva família. En el cas dels infants nouvinguts  aquest temps d’adaptació en cap cas podrà esser menor a una setmana.

Durant la primera setmana del mes de setembre les famílies reben les cridades telefòniques de les educadores per tal d’establir una entrevista prèvia i establir conjuntament un calendari personalitzat d’incorporació i adaptació de l’infant.

 

 

 

Et pot interessar:

Fotos escoleta

Vídeo escoleta

Enllaços: 

Inscripció AMIPA