Residus, recollida i gestió

L'Ajuntament d’Esporles té la ferma voluntat d’aplicar polítiques eficaces per garantir un desenvolupament sostenible en tots els àmbits de la seva competència.

GESTIÓ DE RESIDUS 

Un bon exemple d’aquesta política mediambiental és la gestió de residus a Esporles, que ha apostat per la recollida selectiva porta a porta amb el sistema de pagament per generació implantat l’any 2009 a través del pagament de la taxa variable mitjançant les bosses vermelles de rebuig.

 

 

 

 

 

 

Recollida porta a porta

La recollida selectiva porta a porta implica que els posseïdors dels residus efectuen la segregació dels seus residus a casa, però en lloc de dipositar-los en contenidors a la via pública, els residus en fraccions de matèria orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i rebuig són recollits directament casa per casa d’acord amb un calendari establert.


Consulta la guia setmanal de recollida sel·lectiva en altres idiomes:
-Calendari de recollida 
-Calendario de recogida
-Selective waste collection
-Collecte selective des déchets
-Selektive müllabholung

Més informació sobre al gestió de residus a Esporles:
-Guia ciutadana de gestió de residus català
-Guía ciudadana de gestión de residuos castellano
-
Citizen's guide waste managenent english
-Städischer abfallplan abfallwirtschaft deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​Parc Verd

Situació: al costat del camp de futbol de Son Quint, davant l’institut.

Horari d'hivern:
Dilluns: matins de 10:00h a 12:30h. horabaixa tancat.
De dimarts a divendres: matins de 10:00h a 12:30h i horabaixa de 17:00h a 19:30h.
Dissabte: de 9:00h a 17:00h.

El Parc Verd és una instal·lació municipal tancada i controlada que serveix perquè els particulars hi portin residus domèstics, alguns dels quals no es passen a recollir porta a porta. Allà hi trobareu un treballdor que us ajudarà a seleccionar correctament els vostres residus. Hi podeu adquirir bosses vermelles i etiquets de rebuig. Recordau que el rebuig també s’hi ha de deixar sempre amb bossa o etiqueta vermella de pagament per generació.
L’entrada de residus del Parc Verd està controlada estadísticament i la instal·lació està vigilada per càmeres de seguretat per evitar abocaments incontrolats.

cartell

 

LLEI DE RESIDUS 2019

L'any 2021 entren en vigor totes les prescripcions i normatives que marca la Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears 2019. La podeu consultar completa i resumida a les guies per a comerços i per a establiments de restauració:

LLEI DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINANTS DE LES ILLES BALEARS 2019

GUIA DE LA LLEI DE RESIDUS PER A COMERÇOS

GUIA DE LA LLEI PER A ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ