Adreces i horaris d'atenció al públic

Àrea de Serveis Socials-Atenció primària
Treballadora social de referència: Montse Monmany.
Correu electrònic: serveissocials@esporles.cat
Telèfon:  971611804 
Horaris: De dilluns a divendres de 8.00 hores a 14.00 hores.
Lloc: Primer pis, edifici de l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament, nº 1, 07190 Esporles.

Atenció a la dependència
Treballador social: Andreas Ays. 
Correu electrònic: aways@fbd.caib.es
Telèfon: 971610002.
Horaris: Dimarts: de 9:00 hores a 11:00 hores. 
Lloc: Segon pis, edifici de l’Ajuntament, Plaça de l’Ajuntament, nº 1, 07190 Esporles.

Centre d’Estades Diürnes Ca Ses Monges
c/Costa de Sant Pere, 9 , d’Esporles. 
Director: Raimon Palou     
Treballadora Social: Montse Monmany
Telèfon: 971610551
Horari: de 8:00 hores a 19:00 hores. 

serveis_socials_centre_dia