Projecte Ceràmica

Programa propi de l´Ajuntament d´Esporles, subvencionat al 80% per la Fundació La Caixa i un 20% per part de l’Ajuntament, equivalent al títol «Ceramista», CCPP nivell 1 d’operacions de reproducció manual o semiautomàtica de producte ceràmic (VCIF0209) , on 5 persones amb esperit empresarial i amb necessitats de conciliar la vida familiar i professional adquireixen les habilitats i competències que les certifiquen com a treballadores qualificades amb la possibilitat d´un lloc de feina estable.

- Contacte: Elisa Cabrer. 971611556. ecabrer@esporles.cat

pae

y