Programes mixtes de formació i ocupació

Programes de formació dual,  en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica per a persones desocupades. Finançats al 100% pel SOIB.

L'objecte dels programes que es desenvolupen en el marc d'aquesta convocatòria és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes d'interès general o social.

Son Quint IV, programa de nivell 1 format per 10 alumnes-treballadors majors de 30 anys, un docent, una administrativa i una directora de projecte (la directora i administrativa treballen a mitja jornada en cada projecte)

Xarxa Forestal Esporles III, programa de nivell 2 format per 10 alumnes-treballadors menors de 30 anys, un docent, una administrativa i una directora de projecte.

- Contacte: Elisa Cabrer - 971 611556 - centreformacio@esporles.cat