AODL

Treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere.

L´Ajuntament  disposa d'una agent d'ocupació i desenvolupament local finançada en un 80% pel SOIB.

- Contacte: Mar Bosch. 971611556. aodl@esporles.cat

signa