Convocatòria d'ajudes destinades a autònoms i PIMES per pal·liar els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària provocada per la COVID19

20-Juliol-2021

Amb aquesta subvenció es pretén atorgar liquiditat a les empreses d’Esporles per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, manteniment de l'activitat i treball i compensar, en certa mesura, la reducció d'ingressos que han sofert. Amb això es pretén protegir l'interès general, donant suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a contribuir a una reactivació de l'economia.

La presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, serà de 20 dies naturals a partir de la publicació del extracte de les bases al BOIB i al Portal Web de l'Ajuntament d’Esporles.