Esporles: tothom sigui benvingut!

Esporles és terra molt regalada d’horts i fruites
—Joan B. Binimelis (1595)—

Esporles és terra molt regalada d’horts i fruites —Joan B. Binimelis (1595)—

Esporles és terra antiga, vall oberta, poble de futur. Es troba a la cara interior de serra de Tramuntana i fa frontera amb Palma, Valldemossa, Banyalbufar i Puigpunyent. El municipi és una de les principals portes d’accés a la Serra (a tan sols 12 km de la capital), al qual s’arriba còmodament tant per carretera com a peu, amb transport públic o privat. Tot i no ser gaire extens (uns 36 km2), configuració i orografia fan que sigui molt apreciat per tothom que cerqui un territori de qualitat en tots els aspectes. Hi predominen espessos alzinars sobre les faldes de les muntanyes de sa Fita del Ram, la mola de Son Pacs i el moletó de sa Granja; a la franja mitjana, conjunts marjats  de pedra en sec amb oliveres, garrovers, ametlers i vinyes; i a les valls, terres fèrtils de reguiu, especialment verdes d’hortes i tarongers.

 La vida es concentra en els dos nuclis històrics de població: la vila d’Esporles i el llogaret de s’Esgleieta, encara que també en trobam de novells, com ara ses Rotgetes de Canet o la urbanització de Son Cabaspre.

L’aigua forma part de la cultura esporlerina des de temps remots i ha estat clau a l’hora del desenvolupament econòmic i de definir una personalitat força marcada. 

Pel nord enllaça amb la carretera que travessa de la serra (Ma-10) i a tan sols 9 km de distància té el Port des Canonge, una cala de pescadors on esporlerins i esporlerines han tingut sempre recer.