VISOR D’URBANISME D’ESPORLES

17-Març-2023

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca ha creat un visor d’informació urbanística per a l’Ajuntament d’Esporles, una eina web amb la qual es pot consultar la cartografia de les Normes Subsidiàries vigents (aprovades per la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca el 23/11/2001), el Catàleg de camins aprovat pel plenari municipal el 24 de febrer de 2012 i el Catàleg de Patrimoni aprovades les darreres modificacions el 2016.

Segons la Llei 14/2010, de 5 de juliol, totes les administracions han de publicar la informació geogràfica generada a partir de l’exercici de les seves competències i han de publicar els serveis interoperables accessibles per Internet complint amb uns protocols, la qual cosa facilita l’accés a la informació geogràfica de forma integrada.

El visor té funcions de navegació i consulta. Integra cartografia de diferents fonts i ofereix la localització de referències cadastrals i la generació de mapes personalitzats. La funcionalitat més destacable és la generació d’informes urbanístics on la persona usuària, a partir d’una referència cadastral, genera un informe amb tota la informació urbanística de la parcel·la.