UNA MIRADA CAP A LA COEDUCACIÓ AL 0-3

08-Octubre-2021

Aquesta setmana les Escoletes d'Esporles i Valldemossa a través del CEP Calvià iniciaren el que serà la formació anual dels docents als nostres centres el curs 2021-22. Es tracta d'una reflexió cap a la coeducació al 0-3, revisant models de llenguatge i comunicació, materials i espais que oferim als infants...

Sempre amb l'objectiu d'oferir una educació més equitativa, enguany ens posam unes ulleres per a poder revisar el món des de aquesta perspectiva.