➡️ Subvencions per a persones treballadores autònomes per a inici, consolidació i canvi d'activitat.

12-Gener-2022

🤝 La Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular ha publicat una subvenció destinada a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació, per mitjà dels programes següents:

▶️ Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms.

▶️ Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per a la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Documentació específica

- Formació en línia del curs bàsic per a emprendre

- Pla d'empresa d'inici d'activitat o bé de reenfocament

⚠️ Novetat: aquesta convocatòria incorpora una sèrie d'accions de suport per iniciar la transformació cap a l'economia verda i la transformació digital, que es publicaran a la pàgina web de la Direcció General.

Entre les accions esmentades, hi ha un taller 100 hores per elaborar un diagnòstic que permeti implementar els canvis en un termini previst.

💶 Quantia de l'ajuda: 5.000 €

📆 Període subvencionable: el període temporal per iniciar i desenvolupar les activitats a subvencionar és entre 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol•licituds: de l’1 de febrer al 31 de maig o quan el crèdit s'hagi exhaurit.

✍ Tràmit: les sol·licituds es realitzaran de manera telemàtica en dos tràmits a la data d’inici de presentació.

Tràmit 1: sol•licitud de data i franja horària (no requereix signatura electrònica)

Tràmit 2: presentació de sol•licitud i documentació requerida (requereix signatura electrònica)