Subvencions municipals per a l'adquisició de llibres de text, material escolar

07-Octubre-2020

Podran sol·licitar les subvencions el pare, la mare o qui tengui la tutoria legal i figuri al padró d'Esporles en representació de l' infant que també haurà de figurar al padró d'Esporles, i haver formalitzat la matrícula a algun dels diferents nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria o PISE en els centres públics del municipi d'Esporles durant el curs escolar 2019-2020. De forma extraordinària s'estableixen criteris especials per aquelles famílies afectades per la crisi provocada per la irrupció de la COVID-19 que puguin justificar una de les següents situacions:

- Trobar-se en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica

- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l'oficina de demanda d'ocupació

- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

En podeu consultar les bases i descarregar-vos els annexos per sol·licitar-la als documents adjunts.