subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2022-2023

13-Setembre-2022

Subvenció per a l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans electrònics) i/o quota de material per al curs 2022-2023, a les famílies amb infants que estiguin cursant algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil, Primària, Secundària i PISE.

Les subvencions tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text, llibres de lectura obligatoris, material escolar obligatori i/o quota de material, a les famílies del municipi d'Esporles. Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i potenciar la reutilització de llibres de text i material educatius didàctics susceptibles de ser reutilitzats.

Les persones interessades a sol·licitar una beca s'han d'adreçar al registre general de l'Ajuntament d'Esporles.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 3 d'octubre a dia 4 de novembre de 2022 ambdós inclosos.

Consulta els requisits i la documentació a l'arxiu adjunt.