SERVEI DE SUPORT PSICOSOCIAL

12-Maig-2022

Donam la benvinguda a na Natalia Arilla, la nova psicòloga que s'ha incorporat recentment a l'àrea de serveis socials i ens acomiadam d'en Tolo Seguí, agraint-li la feina feta durant tots aquests anys que ha estat amb nosaltres i desitjant-li molta sort en la seva nova etapa professional.

Per a poder accedir al servei de suport psicosocial, us podeu posar en contacte telefonant al 971611804 o acudir directament a les oficines de serveis socials de l'ajuntament.

Àrea de Serveis Socials