Oferta docent programes mixtos SOIB OCUPACIÓ i FORMACIÓ Ajuntament Esporles

15-Març-2023

L'Ajuntament d'Esporles ha obert un borsí de feina per cobrir 1 plaça de docent del programa mixt de formació i ocupació SOIBJove SON TRIAS pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal.

Els aspirants hauran d'estar acreditats als següents certificats de professionalitat:

AGAR0309 Activitats Auxiliars en conservació i millora de muntanyes.

AGAO0108 Activitats AUXILIARS en vivers, jardins I centres de jardineria.

AGAR0108 Aprofitaments Forestals.

Per a més informació podeu consultar l'oferta al BOIB número 28 del dia 04 de març de 2023, a la web de l'Ajuntament o podeu contactar amb el Centre de Formació Esporles al 971 611 556.

cartell