Oferta alumnat-treballador programes mixtos SOIB Ajuntament Esporles.

28-Novembre-2022

El SOIB ha obert un procés de selecció per cobrir 10 places d’alumne-treballador del programa mixt de formació i ocupació SON TRIAS de l’Ajuntament d’Esporles.

L’alumnat-treballador podrà cursar els següents certificats de professionalitats: AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts i AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

Inscripcions:

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-MXMENYS30

nº de oferta: 04 2022 005769

Recorda que és OBLIGATORI estar inscrit/a i en situació d’ALTA  com a desocupat al SOIB i estar inscrit/a en el sistema de GARANTIA JUVENIL.

Si teniu qualsevol dubte, podeu comunicar-vos amb el CENTRE DE FORMACIÓ ESPORLES al correu dantunez@esporles.cat