LIQUIDACIÓ DEL DEUTE PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT

30-Novembre-2022

Al ple del passat dijous es va aprovar una modificació de crèdit per cancel·lar el deute que l'Ajuntament tenia pendent de liquidar amb el Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears, utilitzant el fons provinents del romanent de tresoreria.

Concretament, aquest deute que ara liquidam es va formalitzar per tal de pagar l'edifici de Sa Fàbrica. Es va començar a pagar el 30 de juliol de 2008 i sumava un import de 1.356.147,72 €.

D'aquesta manera, seguim sanejant els comptes municipals. A partir d'ara, queda pendent d'amortitzar el darrer crèdit, per un import de 320.236,5 € fins a 2026.