L’educació menstrual arriba a l’IES Josep Font i Trias d’Esporles

01-Desembre-2021

Malgrat que la menstruació és un fet natural, inherent a la vida de la meitat de la població mundial i que, més enllà de formar part del cicle reproductiu, també comporta canvis fisiològics, hormonals i en l’estat d’ànim de les persones, l’educació menstrual en l’educació formal és parcial i insuficient. Aquest fet no només pot afectar la qualitat de vida de les joves i adolescents que viuran o estan vivint la menstruació, sinó també la de les persones que les envolten, contribuint a la perpetuació de tabús i estigmes entorn la menstruació que són fruit del desconeixement i la desinformació.

Des de l’Ajuntament d’Esporles hem volgut facilitar a l’institut Josep Font i Trias participar en un programa pioner sobre educació menstrual i menstruació sostenible impulsat des de la fundació Rezero.

Durant aquest primer trimestre, les i els joves de 2n d’ESO han participat en diferents sessions que aborden la qüestió de la menstruació des d’una perspectiva transdisciplinar, inclusiva i actualitzada.

L’objectiu del programa educatiu és normalitzar la menstruació i empoderar a les persones mitjançant informació contrastada i transparent sobre totes les opcions de productes menstruals, per tal que elles mateixes puguin prendre decisions lliures sobre el seu propi cos. Al llarg de les sessions, les i els alumnes han conegut els principals impactes ambientals, per a la salut i econòmics de les opcions menstruals d’un sol ús, així com tota la resta d’alternatives reutilitzables existents i els seus beneficis associats.

La participació de l’alumnat en les sessions ha estat molt positiva i el seu alt interès per la temàtica reafirma la necessitat d’incorporar l’educació menstrual, sexual i reproductiva al llarg de les diferents etapes educatives. Com alguns dels alumnes afirmen, les sessions els hi han servit per entendre millor la regla i les persones que menstruen, i per conèixer noves alternatives més respectuoses amb els propis cossos i el medi ambient.