CURSOS DE CATALÀ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

13-Gener-2023

En aquesta convocatòria de febrer a maig de 2023 l'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de llengua catalana presencials, semipresencials, virtuals i en línia.

MATRÍCULA EN LÍNIA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 9 al 19 de gener de 2023

DATES DELS CURSOS: del 6 de febrer al 19 de maig de 2023

MODALITATS DELS CURSOS:

PRESENCIAL (75 hores). Són cursos presencials amb classes de tres dies per setmana.

SEMIPRESENCIAL (35 hores). Són cursos amb classes presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe.

VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

EN LÍNIA. És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

Més informació i inscripcions a: llengua.iebalearics.org o al 971177604.