Bases que regulen la concessió de subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material escolar de caràcter obligatori i/o quota de material, per al curs 2021-2022

14-Desembre-2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament, per part de l'Ajuntament d'Esporles, de subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans electrònics) i/o quota de material per al curs 2021-2022, a les famílies amb infants que estiguin cursant algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil, Primària, Secundària i PISE.

Els sol·licitants han d'estar empadronats al municipi d'Esporles, amb una antiguitat de tres mesos anteriors a la sol·licitud. Els alumnes han d'estar matriculats a centres escolars ubicats al municipi d'Esporles. Els sol·licitants s'han de comprometre a facilitar la reutilització dels llibres i dels materials escolars, susceptibles de ser reutilitzats, pels quals siguin subvencionats.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 4 d'octubre a dia 5 de novembre de 2021 ambdós inclosos.