BASES IV CONCURS DE GLOSES D'ESPORLES

12-Gener-2023

La delegació d'Esporles de l'Obra Cultural Balear, amb l'objectiu de posar en valor la cultura literària i tradicional de les Illes Balears i de fomentar, donar suport i estimular la tasca dels autors, convoca el IV Concurs de Gloses Planiol d'Esporles.

Les gloses que es presentin a concurs hauran de ser originals i inèdites i escrites en català.

Hi ha tres categories i un premi per cada categoria:

-Quartetes infantil (fins a 14 anys).
-Col·leccions de 3 quartetes adults (a partir de 15 anys)
-Dècimes adults (a partir de 15 anys)

Les gloses presentades seran de tema lliure. El jurat no tindrà en compte les gloses amb contingut sexista, xenòfob o ofensiu envers algun tipus de col·lectiu.

Les obres s'han d'enviar per correu electrònic a glosesplaniol@gmail.com i s'han de signar amb un pseudònim per tal de preservar l'anonimat dels concursants.

El termini d'admissió de les obres començarà l'endemà de la publicació de les bases i finalitzarà el 20 de gener de 2023.