Arreglant l’espai de cultiu de l’hort de Son Quint

31-Març-2021

L’alumnat del Centre Formació Esporles, que realitza el programa Mixt Formació i Ocupació 30 de l’Ajuntament d’Esporles està realitzant les pràctiques del seu certificat de professionalitat en vivers i jardins a l´hort de Son Quint. Han començat preparant el terreny, la neteja d’herbes i la recuperació dels marges i del safareig per poder llaurar el sòl, afegir adob i preparar els solcs per sembrar i recollir els fruits.

El taller SOIB 30 Formació i ocupació Son Quint IV, programa Mixt per a majors de 30 anys (SOIB 30 Formació i ocupació finançat pel SOIB mitjançant Conferència sectorial amb la participació del SEPE)

han fet una gran feina per condicionar l’hort  per començar la tasca de sembrar.