AJUDES ECONÒMIQUES DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS (IMAS)

21-Setembre-2022

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha convocat noves ajudes econòmiques.

AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A PERSONES MAJORS

Per a persones de 65 anys o majors.

Es pot sol·licitar fins al dia 30 de setembre de 2022 (inclòs).

Despeses subvencionables fetes entre el dia 16 de novembre de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Més informació a : https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=87831

AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Persones menors de 65 anys.

Amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33 %.

Es pot sol·licitar fins al dia 31 d'octubre de 2022 (inclòs).

S'hi inclouen dos tipus d'ajudes:

- Ajudes tècniques: que són les pròtesis, ortesis, ajudes a la mobilitat i aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips que faciliten el desenvolupament de la vida diària.
- Tractaments sociosanitaris: tractaments rehabilitadors i el seu transport per aquests tractaments.

Més informació a: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=87847

També podeu contactar amb l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Esporles al 971611804.