AMADIBA

ama

Servei específic d’orientació laboral per a joves amb risc d'exclusió social,  destinat a acompanyar a les persones en la recerca, consecució i manteniment d’un lloc de feina de qualitat en el mercat laboral ordinari, integrant les seves necessitats personals amb les exigències socials.

- Contacte: Albert Giner. 971242500. albert@amadiba.org

 

o


Source URL: https://esporles.cat/amadiba