Organització municipal

L’Ajuntament (dit també Consistori, Corporació o Consell Municipal) és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la població.

La Corporació municipal d’Esporles està presidida pel batle Josep Ferrà Terrassa i integrat per 13 regidors i regidores.

cartell

cartell


Source URL: https://esporles.cat/organitzacio-municipal