PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, HIGIENE AMBIENTAL I CONTROL DE PLAGUES

Data publicació
27-Febrer-2018
Termini presentació d'ofertes
19-Març-2018
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://esporles.cat/contractes/plec-de-clausules-adminsitratives-particulars-i-prescripcions-tecniques-la-contractacio