Fira Dolça 2023

 

cartell

 

INFORMACIÓ PER PARTICIPAR A LA XVII FIRA DOLÇA 2023 (1 d’octubre)

 

 

Queda prohibida qualsevol connexió elèctrica il·legal, ja sigui a comptadors, postes, fanals o altres punts de la xarxa. L’incompliment d’aquesta norma implicarà sanció.

 

 1. El termini de presentació de sol·licituds és de dia 8 a dia 22 de setembre de 2023.
 2. Per a la superfície total del lloc de venda heu de computar tot l’espai que utilitzareu, tant les taules o paradetes usades, com els materials, capses i/o expositors de qualsevol tipus. És a dir tot l’espai físic utilitzat.
 3. ÉS IMPRESCINDIBLE que si teniu paradetes de més de 10 metres de llargada, atraccions de fira, camions o remolcs de venda i similars, us poseu en contacte amb l'organització al 971 48 95 54 de 9.00 a 13.00 h, per tal d’assignar-vos el lloc.
 4. Se us comunicarà per correu electrònic la ubicació de la parada, indicant el nom del carrer i el número de parada (que estarà marcada al terra). Només es podrà venir a muntar a partir de les 05.00h del mateix diumenge.
 5. En cas de no presentar-se, no es retornarà l’import abonat.

 

ÉS OBLIGATÒRIA LA PRESENTACIÓ DEL JUSTIFICANT DE PAGAMENT EL DIA DE LA FIRA, EL QUAL SERÀ REQUERIT PER LA INSPECCIÓ MUNICIPAL

 

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

 


La sol·licitud es realitzarà per registre mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esporles.

Les passes a seguir per a realitzar el tràmit són les següents:

 1. Calculau el preu a pagar:
  1. Atraccions de fira i vehicles amb rodes telefonau al 971 48 95 54 de 10 a 13h
  2. La resta (parades convencionals) calcular el preu a pagar clicant sobre el següent enllaç: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xqt0vWpKR70zWr4W8FEdIc-iDT6ZgZRvbeTFaqiblb0/edit#gid=286483017
 2. Fer el pagament al número de compte de Caixabank ES38 2100 0785 2202 0000 3150 amb el concepte: Firanom i cognoms (de la persona que sol·licita lloc).
 3. Accedir al registre electrònic a l'enllaç habilitat: https://esporles.eadministracio.cat/info.0
 4. Emplenar la sol·licitud adjuntant:
  1. Alta IAE.
  2. Justificant d’estar d’alta a la seguretat social (darrer rebut d’autònom).
  3. Justificant de pagament.
 5. Del 25 al 27 de setembre rebreu un correu electrònic indicant la ubicació exacta de la vostra parada.


Si en voleu més informació o teniu dificultats per fer la inscripció telemàtica, podeu anar a les oficines municipals (Pl. de l’Ajuntament, 1). Horari de dilluns a divendres de 10.00h a 13.00h i els dimarts i dijous també de 17.00h a 19.00h.