Ajudes i Subvencions

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones amb possessió d’una llicència d’obra major.

Cal fer la sol·licitud a les oficines municipals que ho tramitarà amb la Policia Municipal.

General de Entrada de Facturas Electrónicas

Acceso al Registro General de Entrada de Facturas Electrónicas-FACe

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària:

Podeu entregar el següent imprès a les oficines municipals. Tot seguit el teniu.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes aquelles persones interessades.

Documentació necessària: