Procés d'admissió i matrícula del curs 2022-23

ESCOLETA MUNICIPAL D’ESPORLES

Calendari admisió escoleta

ADMISSIÓ:

PER SOL·LICITUDS DE PLAÇA: 

https://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/

En el cas que la sol·licitud us digui que heu d’entregar documentació al centre haureu de telefonar per demanar cita al 971 611 135.

En el cas del padró NO serà necessari que vengueu, el centre farà la consulta de manera automàtica.


JORNADA PORTES OBERTES: 16 i 17 DE MARÇ DE 15.30 a 16.30 h.

Serà necessari telefonar al centre per apuntar-se.


MATRICULA:

La consulta, amb caràcter individual, de les llistes de puntuació provisionals i definitives es farà a través de la pàgina web del servei d’Escolarització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.  Podreu consultar únicament el resultat de la vostra sol·licitud, introduint el vostre DNI, NIE o passaport i la data de naixement de l’alumne/a a la casella corresponent.

Una vegada comprovat que estau al llistat definitiu, de l’1 al 16 de juny haureu d’entregar la matrícula al centre. Serà necessari telefonar per concertar  cita.

Us adjuntam els documents que haureu d’entregar dins aquest termini:

  1. Formulari de matrícula
  2. Declaració responsable en cas d’una sola signatura d’un tutor/a
  3. En el cas de sol·licitar ajuda de bonificació:
    1. Declaració responsable per la bonificació de quota amb la documentació que ho acredita.

IMPORTANT!

Una vegada heu confirmat que sou a les llistes definitives, la matrícula s’ha de fer efectiva  amb el pagament de 36 € (30 € en concepte de matricula + 6 € d’assegurança escolar de l’infant) al número de compte:

            ES38 2100 0785 2202 0000 3150

            Heu d’indicar al concepte: NOM DE L’INFANT+ESCOLETA

En el cas de no fer el pagament dins aquest període de matrícula s’entendrà que renunciau a la plaça.